Remont: wiaduktu kolejowego w km 11,161 (ul. Jeziorańskiego) i przejścia pod torami w km 10,890 - Warszawa Gdańska

Technologia

Galeria